Címerhatározó/Barna címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Barna családok címerével foglalkozik.


mellétei BarnaSzerkesztés

Kempelen:

Gömörmegyei régi család; ősi fészke Melléte, melyet állitólag már az Árpádok idejében birtak. Biztosabb adataink csak a XV. századból vannak a családról. – 1628-ban Farkas fiai: György és Ferencz nádori adományt nyernek Kerekudvarra és Melléte egynegyed részére, amelybe az egri káptalan iktatja be őket. Gyögynek nem voltak utódai; Ferencznek Horváth Klárától született gyermekei: Zsuzsanna, gagyi Báthory Zsigmond felesége és Ferencz. Ez utóbbinak Czeczey Dorottyával való házasságából származtak: István (utódok nélkül halt el) és Katalin, Usz Istvánné, Ferencz, hogy nejét, Czeczey Dorottyát a török rabságból kiválthassa, 1653. Jászberény városától 600 tallért vett fel s 17 évre lekötötte zálogul kerekudvari birtokát. A család e szerint elszármazott más megyékbe is: Borsodba, Hevesbe, Zemplénbe stb. Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Borsodmegyében István, Gömörmegyében pedig Ferencz, Imre, 2 István, 2 János, 2 Mihály és Ádám vétettek fel a kétségtelen nemesek közé. – Czímer: kékkel és vörössel vágott paizsban felül: pánczélos kar kardot tart, alul zöld halmon fekete bika; sisakdisz: a kar; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. (Czímerpecsétek.) – Leszármazás:

 

 

 

 

Vö. Forgon I/71–78.; Orosz 21–22.; Kősz. 27–28.; NI . I/201–2.; Siebm. 40.[1]

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet [2]

  • Külső hivatkozások:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


nyermegi BarnaSzerkesztés

Kempelen:

Czímeres nemeslevelet 1618. nov. 23. B. Tamás, Gábor, János és Katalin s B. György kaptak Bethlen Gábortól. (OL.: Htt. Nob. Bihar- és Biharm. lt.) – Czímer: kék paizsban zöld halmon álló farkas jobbjában kardot, baljában három buzakalászt tart, a farkas nyakán korona; zárt sisak, takarók: kék-arany. (NI . I/212.) A család 1797. Szilágymegyében fordul elő. – Vö. Siebm. 40., erd. 120.; Petri V/95.[3]

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet [4]

  • Külső hivatkozások:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Barna 1653Szerkesztés

Kempelen:

Czímeres nemeslevelét 1653-ból l. az egri kpt. levéltárában.[5]

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet [6]

  • Külső hivatkozások:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


lazii BarnaSzerkesztés

Kempelen:

Nagy Iván szerint (I/202.) győrmegyei család. – Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeirásban Liptómegyében fordul elő József. [7]

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[8]

  • Külső hivatkozások:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs