Címerhatározó/Barthodeiszky címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Barthodeiszky család címerével foglalkozik.


rátki és salamonfai BarthodeiszkySzerkesztés

Kempelen:

Morva eredetü család; előneve barthodei volt. Ősi vagyonát 1696. B. György Ferdinánd adta el; felesége Ürményi Mária volt. Fia József, akinek második felesége, rátki és salamonfai Rátky Magdolnától szül. gyermekei: Antal (1782. kapitány, 1791. alügyész), Mihály (sopronmegyei alispán), János (udv. fogalmazó) és Pál a Rátky József magvaszakadása folytán királyi adományozás alá eső Rátk-pusztát s a salamonfai, gyalókai, szarkaföldi és undi s gerebléni (Sopronm.) birtokrészeket kapták adományba 1782. okt. 4-én II. Józseftől, II. Lipót részéről pedig 1791. jul. 21. a rátki és salamonfai előnevek adományozásában részesültek. – Ősi czímer: ezüst paizs jobbharánt kék pólyával vágva, ebben három ezüst ruta; sisakdisz: fekete sasszárny a három ezüstrutás kék pólyával; a család azonban a Rátky-család czímerét használja: kék paizsban arany koronán könyöklő pánczélos kar buzogányt tart, a kar könyökhajlásában öt pávatoll; a paizson liliomos korona; czímertartó: két oroszlán.[1]

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok 1. kötet[2]


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs