Címerhatározó/Bartholomeidesz címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Bartholomeidesz család címerével foglalkozik.


Bartholomeidesz Lajos aláírása, 1839
Bartholomeidesz Lajos címere, 1839


  • Irodalom:

Forgon Mihály: Gömör-Kishont vármegye nemes családjai. Somorja, 2001. 79-80. (reprint, még: 1997; első kiadása: Kolozsvár, I-II. 1909.

  • Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs