Címerhatározó/Bartoli címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bartoli család címerével foglalkozik.


Czimer a [fiumei] Bartoli-házon. (Via Marsecchia.) (Evinger Antal rajza)[1]

  • Irodalom:

FIUME ÉS A MAGYAR-HORVÁT TENGERPART. Magyarország vármegyéi és városai (Magyarország monografiája). Szerkeszti Dr Sziklay János és Dr Borovszky Samu. Budapest, é. n. [1897][2]


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs