Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Batta család címerével foglalkozik.


Faggyas:

A közeli megosztott, paraszt és nemes lakosú Sajóvelezd Nemes-sorát javarészt a Száraz-völgyi nemesek népesítették be házasságon keresztül. A Dapsy, Ujj, Kalas, Csiszár, Nagy, Batta, Deme nemesi családok fiai vőként kerültek Sajóvelezdre. (28-29.)

A zádori Batták csak egy „t” betűs Batának tartották az Amerikából visszatért vérrokonukat, akinek súlyosbította a helyzetét, hogy a zsellérsorba jutott Váradi lányt vette el Szuhafőről. Az új asszony családját már a szuhafői régi nemesek sem tartották sokba. A család a távoli Szilicéről érkezett Szuhafőre, a családfőt jövevényként kezelték. (30.)

[Sajóvelezden] A Kalas, Ujj, Dapsy, Csiszár, Batta családok tagjai a Száraz-völgyi nemesek egyenesági leszármazottai. Az egykor gazdag Varnay Ferencet, akinek nagyobb birtokát a Nemesi-soriak megvették, szegénységében már nem sokra nézték. (60.)

Néhány nemesi család, főleg a Batták, csikó neveléssel foglalkoztak. Batta Bertalan törzskönyvezett méneket tartott, az Országos Állattenyésztési Felügyelőség ellenőrzése mellett. A tenyésztők a 3 éves heréit lovakat, az u. n. remondákat, a honvédség részére adták el. A zádorfalvi nemesek hátaslónak alkalmas angol félvéreket tenyésztettek.

A falu [Zádorfalva] nemesi rétegén belül is meg volt a differenciálódás. Nagyobb tekintélye a régi, u. n. adományos nemesi családoknak volt, különösen akkor, ha jól gazdálkodtak, s régi származásukat jó vagyoni helyzetükkel is erősítették. Ide tartoztak a Lenkeyek, Demék, Batták, Hegyiek, Ragályiak, Tarok és Orbánok családjai. Az érkező, benősült armalisták, mint Soós, Kósik, Szeghő, Dusza, Kasza, Paizs családok tagjai a régi családokba való benősüléssel s nem utolsó sorban szorgalmas földművelő munkájukkal szereztek egyenjogú elismerést mind a nemesi sorban, mind a falu lakossága előtt. (70.)

A bált a református iskolában tartották, ahol a fal körüli lócákon a lányok édesanyjai ültek. ... Elsőként álltak a Deme lányok, utánuk következtek a Horkayak, Batták, Ragályiak, Lenkeyek és a többi nemes leányai. A másik oldalon iparosok, szegény parasztok, zsellérek lányai álltak egymás melletti és mögötti elosztásban. (71.)

  • Irodalom:

Faggyas István: A Sajó és a Szuha vidékének kisnemessége. GÖMÖR NÉPRAJZA XVI. Debrecen, 1988. 83. [1]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs