Címerhatározó/Baumkircher címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Baumkircher, Pemkircher család címerével foglalkozik.


szalónaki Baumkircher

szerkesztés
 
 
Andreas Baumkircher emléktáblája a városszalónaki várban
 
Baumkircher és Stubebberg címer a városszalónaki várban

 

Lővei:

A síremlék(ek) mind a [szalónaki] kolostoralapító Andreas Baumkircher (†1471), mind az 1492-ben, illetve 1501-ben egyaránt fiúutod nélkül elhunyt fiai - Wilhelm és Georg — sírja fölött állhatott (állhattak). A terrakottaszarkofágok egyszerű formái pontosabb keltezést nem tesznek lehetővé, a XV. század utolsó harmadában bármikor készülhettek — az anyaghasználat jól illeszkedik a szalónaki kolostortemplom terrakotta építészeti elemeihez, tágabb összefüggésben pedig a Nyugat-Dunántúl késő gótikus téglaépítészetéhez.

Andreas Baumkircher III. Frigyes familiárisaként 1446 és 1447 között szalónaki várnagy, 1454 és 1457 között pozsonyi várnagy, 1455 és 1456, majd 1458 és 1464 között pozsonyi ispán, 1458 és 1465 között pozsonyi várnagy volt, Vilmos fia 1492-ben, halála előtt kincstartó.

  • Irodalom:

Lővei Pál: A középkori magyar királyság pálos kolostoraiból ismert sírmelékek. In: Építészettörténeti írások Guzsik Tamás emlékére. Összeállította Katona Vilmos. Budapest, 2019. 121-147. [1]


  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs