Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Becse család címerével foglalkozik.


Becse 1618 szerkesztés

 
 
 

MNL OL:

HU-MNL-OL-R 64-1.-201.

II. Mátyás magyar király, Ebersdorf, 1618. 1. 24., címer, magyar nemesség Becse Balázs (Blasius Beche) és a fiai, Balázs, Farkas, Pál, valamint a leányai, Katalin és Ilona részére.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundo ipsius viridi campo strato, ex quo integer grues (sic!), naturali suo colore depictus, laevo pede erecte stare, dextro vero lapidem rotundum elevare et comprehendere, instar vigilantis similis, cernitur. Scuto incumbentem galeam militarem apertam, regio diademate, alterum gruem, inferiori per omnia similem, proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc aureis et coelestinis, illinc vero argenteis et rubris, in scuti oram fluitantibus, scutumque ipsum apprime exornantibus. - Van címerfestmény - - kopott, az ezüst megfeketedett - A leírás szerint a pajzsmezőnek kéknek kellene lennie, ezzel szemben a festményen vörös van. Az első magyar címer vágásos mezeje ezüsttel kezdődik, a másodikból hiányzik a korona.
Címerszőnyeg: arany keret, aedicula, puttók, damaszkolt rózsaszín háttér, rózsaszín-fehér kockás padló, országalma, kísérőcímerek: a birodalmi sas mellére helyezett magyar címer, Magyarország, Csehország[1]

  • Irodalom:

Áldásy III. No. 193.

Nyulásziné No. 484

Avar Anton: Az Izsó család ismeretlen címereslevele. Turul 2019/4. 173. [2]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs