Címerhatározó/Belsy címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Belsy család címerével foglalkozik.


eperjesi BelsySzerkesztés

Turul:

3. Belsy (eperjesi) család nemeslevele, adományoztatott Belsy János részére I. Ferdinánd által Bécsben 1555. deczember 1-én.

Czímer: Fehér haránt-gerenda által rézsút kettéválasztott pajzs, melynek felső kék mezejében egy jobbra haladó tigris látható, míg az alsó szintén kék mező üres. A fehér gerenda közepén arany liliom, felette és alatta egy-egy piros rózsa látható. Sisakdísz: jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös elefánt agyar között arany liliom. Takaró: balról ezüst-vörös, jobbról arany-kék.

Kihirdettetett Szepesmegye Lőcsén 1569. november 2-án tartott közgyűlésén.

  • Irodalom:

SVÁBY FRIGYES: KÖZLEMÉNYEK SZEPES VÁRMEGYE LEVÉLTÁRÁBÓL. II. CZÍMERES NEMES LEVELEK SZEPESMEGYE LEVÉLTÁRÁBAN. Turul 1889/3. 122-125. [1]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs