Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Bene családok címerével foglalkozik.


Bene alias Porcsin szerkesztés

 

Bene alias Porcsin
Bene Illyésnek 1649. XIl. 12. Rákóczy György ad címeres nemes levelet. Cimer: kék pajzsban török fejes kard páncélos katona kezében. - Takarók : arany-kék, ezüst-vörös - Kk. XXIV. 205. Erdély.


  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:Bene 1664 szerkesztés

 
 I. Lipót, Bécs, 1664. aug. 26, címeres nemeslevél Benedek Mihály és családja részére. Kihirdetése: Óvár, Moson vármegye, 1665. ápr. 21.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs