Címerhatározó/Berzeviczy címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Berzeviczy család címerével foglalkozik.


A Berzevicy család ősi címere

Berzeviczy Ferenc 1775. január 20., Bécs Mária Terézia bárói rang és címer általa: gyermekei József, Ferenc, Mária

P 51 Berzeviczy cs. lt. 1775. 1. sz.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs