Címerhatározó/Bihar megye címere

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként Bihar megye címerével foglalkozik.


Bihar vármegye címere, 1901 k., Athenaeum Rt.jpg

Coa Hungary County Bihar.svg Coa Hungary County Bihar BW.svg

Coa Hungary County Bihar v2.svg Bihar vármegye címere.jpg

Coa Hungary County Bihar v3.svg Coa Hungary County Bihar v3 BW.svg

Bihar vármegye címerét pecsétadomány formájában 1690-ben I. Lipót erősített meg.* [* Hajdú-Bihar megye kommunális jelképeit bemutató könyvében Nyakas Miklós szerint egy 1692. évi pecsétlenyomatról ismert a címer. Ezt vette át Hoppál Dezsı újabb, vármegyei címerekre vonatkozó győjteményes munkájában is. Nyakas Miklós: Hajdú-Bihar megye címerei. Hajdúböszörmény, 1991. 10.; Hoppál Dezsı: A történelmi Magyarország vármegyéinek címerei 1899. Bp., 2001. 36. Az eredeti oklevél a HBML diplomagyőjteményében található a MUO 195. jelzet alatt (ld. még a LR 21. 12. oldalon is). Idıvel az öt búzakalászt rozskéve váltotta fel, 1838-ban a királyi adománylevélben már ez szerepel. LR 66. 656–657.]

Az oklevél szövege szerint a pajzs alját folyó foglalja el, amiben három sás közt három hal úszik, a folyóparton hegyek emelkednek, a (heraldikai) jobb oldalon öt teljesen érett búzakalász szabadon lebeg, a bal oldalon a hegyek felett pedig élő, érett szőlőfürt látható.

A halban gazdag folyóvizek a Sárrét vidékét, a hegyormok a megye hegyeit, a Béli-, Bihar- és Réz-hegységet szimbolizálják, a búzakéve és szőlőfürt a termelési adottságokra utal.

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 147-148. (PhD értekezés) [1]

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs