Címerhatározó/Bikkes címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bikkes család címerével foglalkozik.


bikkesi BikkesSzerkesztés

 

Bikkes Ignác és Károly a királyi, illetve az erdélyi kancellária alkalmazottai, József katona, András a pozsonyi harmincadhivatal tisztje, stb. II. Lipót királytól kapott címeres levelet. A Bikkesy családnév a Bereg vármegyei Bikkes-puszta nevéből eredhet.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs