Címerhatározó/Borza címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Borza családok címerével foglalkozik.


Borza-ArdaySzerkesztés

Kempelen:

Borza-Arday.
Czímeres nemeslevelet 1634. jun. 17. több más családdal együtt B. János és Mihály kaptak. Kihirdette Borsod-m. – Vö. Bor. 219.

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 2. kötet[1]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs