Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Bosits család címerével foglalkozik.


Bosits címer, 1843, Királyi Könyvek


MCK:

Bosits. 133. T. 3. B. Miklós ezredes 1843. VIII. 10. kapott c. n. l. - Kihird: Pest vm. 1844. III. 20. - Kk. XLVII. 363. - Pest vm. lt. Nemesi iratok "B. 72." - Kőszeghi. - Kempelen II. 389.

Kir. Könyvek:

I. Ferdinánd, Bécs, 1843. 8. 10, nemesség és címer Bosits Miklós, a Nádor huszárezred őrnagya részére.

Királyi Könyvek: Sorszám 67.403. Levéltári jelzet A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 67. kötet - 363 - 365. oldal. A 39 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Acta generalia - 1843 - N°. 12363.

Azonosító: HU MNL OL A 57 - 67 - 0403

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]

  • Külső hivatkozások:

Királyi Könyvek - 67.403 [3][4]

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs