Címerhatározó/Brengyssen címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Brengyssen család címerével foglalkozik.


Brengyssen János címere, Kisszeben 1523

Brengyssen János (†1523 u.), Johannes Brengyszeyn, Brengiszeyn, Brengzein, Johannes Lapicida, Hans Steynmecz, Steinmetz építőmester, kőfaragó volt, aki Sáros és Gömör vármegyék területén működött. 1492-től Eperjes bírója, 1519-től a városi tanács tagja. Saját építőműhelye volt. A későgótika egyik legjelentősebb magyarországi képviselője, Kassai István mester, a kassai Szt. Erzsébet székesegyház építőjének utóda. Művei a Hunyadi-korszak építészetét, a felső-magyarországi bányavárosokkal, a bajor és budai építészeti műhelyekkel való kapcsolatait tükrözik vissza. Ő készítette a bártfai Szt. Egyed székesegyház gótikus boltívét (1502–1503), folytatta az eperjesi Szt. Miklós székesegyház építését (1502–1515), részt vett a bártfai városháza építésének befejezésében (1508–1509). Részt vett a héthársi (1513), nyársardói és rozsnyói (1514–1516), valamint a kisszebeni templom (1523) átalakításában. Nem zárják ki részvételét a lőcsei városháza legrégibb részeinek építésében sem.


  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs