Címerhatározó/Bujanovics címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Bujanovics család címerével foglalkozik.


aggteleki Bujanovics szerkesztés

Tóth:

Bujanovics-család De Aggtelek. E redetileg Bosnyák-, illetőleg Horvátországból származott. A családtagok Arad, Szabolcs, Bihar, Zemplén és Sáros vármegyében birtokosok, ügyvédek, kormányszéki tisztviselők. Sáros vármegyeiek: Károly 1770, Edvárd 1803., közgazdasági író : fiai: Ernő helytartósági tanácsos, Ágost altábornagy, Frigyes és Rudolf. Ők teszik az egyik ágat. A másik ág: Vincze 1801, 1824.: a fiai: Cajus, Gyula eperjesi kir. táblai jegyző, fia Sándor sárosvármegyei képviselő, az Orsz. Gazdasági Egyesület alelnöke, fia Gyula ugyanaz. Sándor: Sárosizsép, Gyula: Uszfalva XIX. század.

Czr.: (II. József nemesítése): kék mezőben lovon vágtató vitéz; a pajzs jobb sarkában a nap, bal sarkában félhold. A pajzs alsó harmadában két zöld pólya között ezüst pólya hullámosan . Sd.: vörösbe öltözött vitéz koronából növekvőn, jobbjában kivont kardon török fejet tartva. Fk.: kék-arany és kék- ezüst.

  • Irodalom:

Tóth Sándor: Sáros vármegye monográfiája. Budapest, I. 1909. 277. [1] [2]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs