Címerhatározó/Burchard-Bélaváry címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Burchard-Bélaváry család címerével foglalkozik.


sykawai Burchard-BélavárySzerkesztés

 

Az Észtországba szakadt Bellawary von Sykawa, Burchard Bélavary de Sycava család 1557-ben I. Ferdinánd császártól kapott címert.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs