Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Clemin (olv. Klemin) vagy Ernotin család címerével foglalkozik.


Clemin vagy Ernotin címer, Clemin-né Ernotin Johanna címere a pozsonyi ferences konvent protocollumából, 1710-1763


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs