Címerhatározó/Csögley címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Csögley család címerével foglalkozik.


Balogh alias CsögleySzerkesztés

Kempelen:

Balogh (alias Csögley).
Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Komárommegyében István igazolta nemességét.

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[1]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs