Címerhatározó/Csilléry címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Csilléry család címerével foglalkozik.


Csilléry család cimere 1679.jpg

Lipót császár és király, nemességújítás Bécs, 1679. április 8. Csilléry Márton részéra, az "ő jeles lelkitulajdonságai miatt". Kihirdették Ungváron, Ung vármegyében, 1679. szeptember 6-án.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs