Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Czékey család címerével foglalkozik.


czékei Czékey szerkesztés

Nagy Iván:

Czékey család. (Czékei †).
Zemplin vármegyében van Czéke falu, hajdan Czékevára is volt; ezt birta a Koplon nemből eredt Czékey család.

1423-ban élt Czékey Márton, királyi al-ajtónálló mester, ki a családjától elesett Czéke helységet adományban ismét visszakapta *. [* Szirmay C. Zemplin not. top. 304.]

Ennek fia lehetett Czékey János, ki Upor vagy Upory Lászlónak egyetlen leányát Upory Borbálát vette nőül, és egyetlen leánya Zsófia, kiben a család kihalt, ruszkai Dobó Domokos neje volt 1503-ban *. [* Szirmay C. Zemplin not. top. 270. 372.]

Az Upor család után birtak a Czékeyek Abara és Upor helységben, – vérséges rokonságban álltak a Monaky, Morva-Isép, Rákóczy és Körtvélyessy családdal *, melyek pedig a Bogad-Radván nemből eredtek. [* Szirmay C. Zemplin not. top. 166. l. És Deductiones et Tabulae stb. Mss. Musaei sub Nro 213. fol. lat.]

  • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai. HARMADIK KÖTET[1]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs