Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Czippány család címerével foglalkozik.


Közp. Antikv.:

(Habsburg) II. Ferdinánd német-római császár és magyar király (1619-1637) saját kezű aláírásával ellátott, latin nyelvű címereslevele.

Czippány Lukácsot érdemei elismeréseként nemesi rangra emeli. A család Borsod vármegyében volt birtokos. Pergamenoklevél, zsinóron függő viaszpecséttel. Az uralkodón kívül Sennyei István kancellár, váci püspök és Ferenczffy Lőrinc is kézjegyével látta el. Kelt: Sopron, 1635. III. 5.

  • Irodalom:

Központi Antikvárium, 135. árverés (2015-06-05), 114. tétel [1]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs