Címerhatározó/Dicső címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Dicső családok címerével foglalkozik.


atyai DicsőSzerkesztés

 

II. Ferdinánd német-római császár és magyar király (1619-1637) latin nyelvű címereslevele, amelyben (atyai) Dicső Istvánt és testvérét Györgyöt nemesi rangra emeli. Kelt: Bécs, 1627. VII. 3.

Az oklevél részletesen leírja a családnak adományozott címert: kék pajzsban, zöld mezőn, aranysárga vetés között elrejtőzött fürj, a pajzs felsőbb részében száját zsákmány után kitátott, felülről jövő karvaly; a sisakdisz: vörös ruhás kar kardot tart; a takarók: vörös-ezüst, kék-arany. Az oklevélre azonban a címert nem festették rá.

Kempelen Béla adatai szerint kihirdetésére csupán 1678. febr. 11-én került sor Ung vármegyében. 1 pergamenlevél, 1 beírt oldal. Zsinóron függő viaszpecséttel. Ferenczffy Lőrinc királyi udvari titkár aláírásával.

  • Irodalom:

Központi Antikvárium, 103. árverés (2007. 6. 1.) - 112. tétel [1]

  • Külső hivatkozások:

kassai DicsőSzerkesztés

 

Kassai Dicső Péter 1659. október 3., Pozsony I. Lipót nemesség és címer megj.: hamisított név, az eredeti nem olvasható

F 21 Armales D nr. 13

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs