Címerhatározó/Dubovszky címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Dubovszky család címerével foglalkozik.


Dubovszky címer, Medzihradsky Adolfnak (1835-1919) az árvai nemesi családok címereit ábrázoló 1910-11-es címerrajzaiból

A nemességet és címert Péter fia, Erazmusz, felsőkubini lakos nyerte, Rudolf királytól, 1599. április 1-én, az öccsével, Jánossal együtt. Az eredeti oklevél az árva megyei levéltárban volt, melyről látni lehet, hogy hamisítani akarták Ludovszky névre. A család a 17. század végén kihalt.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs