Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Eszenyi , Eszényi családok címerével foglalkozik.


Eszényi d.g. Szalók szerkesztés

A Szalók nemzetség Kutasi ágából származó család. A Fejér megyei Eszényen voltak birtokosok.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

eszenyi Eszenyi szerkesztés

A Baksa nemzetségből származó család.

Forgon:

Régi Zemplén megyei eredetű család, melynek egyes hajtásai megyénkbe is eljutottak.

I. Az 1733. évi nemesi öszeíráskor Eszenyi Mihály runyai lakos Zemplén megyének 1720. június 6-án kelt bizobyítványát mutatta fel nmességének igazolására. Eszenyi Júlia 1747-ben Rétey Mihály özvegye.

II. Sztárnyán is élt ilyen nevű nemes család.

III. Az Eszenyi család ősi eredetéről tanúskodik Zemplén vármegyének 1767-ből való bizonyítványa, melyben az Eszenyen lakó Eszenyiek nemességét elismerik és igazolják, hogy a leleszi konvent átiratában felmutatták Zsigmond király 1419-ből való iktatólevelét...

  • Irodalom:

Forgon Mihály: Gömör-Kishont vármegye nemes családai. Kolozsvár, I-II., 1909. reprint: Somorja, 1997. 216.

  • Külső hivatkozások:

Eszenyi 1609 szerkesztés

 

Eszenyi György 1609. december 18., Pozsony II. Mátyás nemesség és címer

P 773 Lad. RRR 83/18

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs