Címerhatározó/Esztergomi egyházmegye címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a(z összes felekezetű) esztergomi egyházmegye címerével foglalkozik.


(Római katolikus) Esztergomi főegyházmegyeSzerkesztés

Az esztergomi érsekek pecsétei és címerei

Egyházi személyiségek

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs