Címerhatározó/Ferenczy címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Ferenczy, Ferenczi családok címerével foglalkozik.


magyari FerenczySzerkesztés

 

Magyari Ferenczy Gáspár 1590. július 15., Prága I. Rudolf címer általa: fia György

P 773 Lad. RRR 83/20

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

[1]


Ferenczy 1600Szerkesztés

 

Ferenczy György és Tamás 1600. március 21., Prága I. Rudolf nemesség és címer

R 64

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

[2]


Ferenczy 1608Szerkesztés

Közp. Antikv.:

Báthori Gábor (1589-1613) erdélyi fejedelem saját kezűleg aláírt, latin nyelvű címereslevele.

Ferenczy Péter és Albert részére címert és nemesi rangot adományoz. Nagy Iván szerint Péter és Albert ugyanebben az évben II. Mátyástól kapott nemességet, de erről a dokumentumról nem tudott. A Levéltár közlése szerint ilyen kettős adományozás — ha rendkívül ritkán is fordult elő, de — nem példa nélküli. Az továbbra is rejtély, miért kaphatott ugyanaz a két személy ugyanabban az évben két uralkodótól privilégiumot. Emellett — mivel Nagy Iván sem pontos dátumot, sem címerleírást nem ad — izgalmas kérdés, melyik oklevél kelt előbb, illetve vajon ugyanazt a címert kapták-e. Tekintettel arra, hogy a család Szatmár vármegyében volt birtokos, amely a királyi Magyarország és Erdély képlékeny határán volt, feltehetően ezzel akarták bebiztosítani helyzetüket. Mindezek tükrében darabunk igazi családtörténeti kuriózum.

Az 1608 és 1613 között uralkodó Báthori Gábor a család utolsó olyan tagja volt, aki elnyerte a fejedelmi címet. A rendek, a Habsburgok és a török Porta támogatását is élvező fejedelem uralkodását nagy várakozás előzte meg, de erőszakos kormányzása és botrányos magánélete elidegenítette korábbi támogatóit. Havasalföldi politikája miatt végül a szultánnál is kegyvesztetté vált, Várad környékén hajdúk gyilkolták meg.

Pergamenoklevél, zsinóron függő, enyhén sérült viaszpecséttel. A fejedelem mellett Kendi István kancellár is kézjegyével látta el. Kelt: Gyulafehérvár, 1608. V. 21.

A régi hajtogatások mentén bebarnult részekkel és kis sérülésekkel.

 • Irodalom:

Központi Antikvárium, 152. árverés (2019. 12. 6.) - 109. tétel [3]

 • Külső hivatkozások:Ferenczy 1630Szerkesztés

 

Ferenczy János 1630. február 26., Bécs II. Ferdinánd nemesség és címer általa: fiai Mihály, János

P 840 Hofer cs. No. 7

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

[4]

Rövidítések


Ferenczi 1671Szerkesztés

Ősi Ferenczi családi címer , a jelenlegi család aki használja Pomázon található meg. (Keresem , keressük) a többi Régi ehez a címerhez kötődő többi Ferenczi családtagot is , aki megbizonyosodott róla , hogy ehez a régi nemesi családhoz tartozik az kérem jelezze felénk Köszönöm.

 

Bergenyei Monostory György, Ferenczi János 1671. december 2., Gyulafehérvár Apafi Mihály nemesség és címer

R 64

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

[5]

Rövidítések


Ferenczi vagy FrancisciSzerkesztés

 
Ferenczi János, írói nevén Ján Francisci-Rimavský szlovák író, a Ľudovít Štúr által vezetett szlovák nacionalista mozgalom egyik képviselője
 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs