Címerhatározó/Fritz címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Fritz, Fricz család címerével foglalkozik.


friedenliebi FritzSzerkesztés

Fricz-Molnár:

Fritz András (Inneringen, 1660 – Besztercebánya, 1701) bányakamarai orvos... 1694-ben magyar nemességet kapott. A kérvényezés során a maga által megrajzolt címerében,3 melyben a bíbor (lila) szín a meghatározó, számos szabadkőműves szimbólum4 látható, így nap, körző, (azúr)kék három golyó, akácág, kard, kő, piros-fehér ruhás alakon vörös fejfedő. Ezek persze elterjedt heraldikai jelképek és színek voltak, önmagukban nem perdöntőek, ugyanakkor így együttesen nem zárják ki annak lehetőségét sem, hogy Fritz András a modern szabadkőművesség megalakulása előtti időben azzal kapcsolatba került.
[3] Az adománylevél magántulajdonban, egykorú másolata: Libri Regii – Királyi Könyvek, 1527–1918. CD-ROM Szerk. Vissi Zsuzsanna – Trostovszky Gabriella – Tuza Csilla – H. Németh István – Csavlek Judit. Bp. 2006. 23. köt. Nr. 108.: 1694. márc. 31. – Eredeti jelzete: HU-MNL-A 57-23.-233. [Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Magyar Kancelláriai Levéltár, Libri regii] Színes közlését ld.: Fricz-Molnár Péter: Egy bányavárosi mintakarrier a 17. század végéről: Fritz András, a „tekintetes Doktor úr”, 1660-1701. Turul 88. (2015) 3. sz 106.
[4] https://www.szkp.eu/secure/szk-eszkoezoek.php, letöltés 2020. júl. 30. Az adománylevél fordításában e szimbólumok a következők szerint jelennek meg, illetve fedezhetőek fel: „arany csillag … háromszög alakú kék színű mező látható és három tömött kék golyó, ennek alján háromhalmú kő van … egy piros ruhás katona … vörös sisakot viselve, bal kezében babérkoszorút, jobb kezében pedig babérágat tartva”.

  • Irodalom:

Fricz-Molnár Péter: Páholytörténeti adalékok: szabadkőművesség a friedenliebi Fritz család történetében. Turul 93. 2020/4. 154-165. [1] [2]

  • Külső hivatkozások:Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs