Címerhatározó/Goda címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Goda családok címerével foglalkozik.


Goda címer, 1618.png

II. Mátyás Goda Benedeknek, általa feleségének Margitnak, valamint fiaik Boldizsár, Gáspár és Miklós részére 1618. március 5-én Bécsben címereslevelet adományozott, amit 1622-ben Váradon, Bihar vármegye közgyűlése előtt hirdettek ki.* [* MUO 102. Régi jelzet 51/LVI-1929. 123.]

Az oklevelet* [* 520x700/85/120x100 mm.] II. Mátyás király, Lépes Bálint nyitrai püspök és Ferenczffy Lőrinc titkár írta alá.

Arany keretben oszlopos kupolás architektonikus fülke sarkaiban jobbra felül Magyarország, balra felül Csehország, jobbra alul Dalmácia, balra alul Horvátország címere. A kupola alatt damaszkolt zöld szőnyeget festettek, ezen helyezkedik el a szövegben is leírt címer: „Álló katonai pajzs oldalról húzott sárga színű vonallal vörös és fehér színre osztva. A vörös mezőben felül virágzó liliom, a felső fehérben pedig vörös rózsa látható. A pajzsot zárt katonai sisak borítja királyi koronával, közepén oroszlán vörös rózsaszálat tartva illően díszíti. A sisak tetejéről vagyis ormáról jobbról vörös és ezüst, balról égszínkék és arany takarók vagyis foszlányok a pajzs oldalaira hullanak könnyedén és illően díszítik.”* [* „Scutum videlicet militare erectum lamina colorea oblique ducta in rubrum et album campos divisum supra … campum lilii florum supra album vero rubra rosa cernitur. Scuto incumbentem galeam militarem clausam regio diademate medium leonem fruticem rubrae rosae tenentem proferente ornatam. A sumitate sive cono galeae laciniis seu lemniscis dextris rubris et argenteis, sinistris coelestinis et aureis in scuti oram fluitantibus illudque decenter exornantibus…”]

Goda Boldizsár és fia István 1724-ben, 1731-ben, 1757-ben Sámsonban nemességigazolás céljából bemutatta az armálist.* [* HBML IV. A. 1/j. 1. k. 207., 944., 1572.] A népes család későbbi leszármazottjai ugyanitt taksafizető nemesek a 18. század második felében: 1759-ben Boldizsár, Gáspár, István, Pál, valamint János;* [* HBML IV. A. 12/a. 1. d. No. 11. 64.] 1769-ben ifjabb és idősebb István, másik István, ifjabb és idősebb János, valamint Pál;* [* U.o. No. 16. 5.] 1775/76-ban pedig már csak a három Istvánt és a két Jánost írták össze.* [* U.o. No. 20. 3.] 1792-ben, 1816-ban és 1822-ben sikertelenül indítottak nemesi pert a tiszti ügyész ellen.* [* HBML IV. A. 6/e. 8. cs. 213. k. 1-10., U.o. 11. cs. 399. k. 4–12.]

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 60-61. (PhD értekezés) [1]


  • Külső hivatkozások:Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs