Címerhatározó/Jeszenovszky címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Jeszenovszky család címerével foglalkozik.


Jeszenovszky címer 1691, Medzihradsky Adolfnak (1835-1919) az árvai nemesi családok címereit ábrázoló 1910-11-es címerrajzaiból

Jeszenovszky Ádám és felesége, Benczúr Katalin és fiaik, György, János és Mihály az armálist I. Lipót királytól nyerte 1691. november 14-én Bécsben. Kihirdették Árva megye 1692. május 19-én tartott közgyűlésén. A család Árvában kihalt.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs