Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kálnoky család címerével foglalkozik.


köröspataki Kálnoky Szerkesztés

 
Grófi címer


  • Irodalom:

Ernst August Krahl: „Mährisches Wappenbuch vom Jahre 1888 - Wappenalbum des mährischen Großgrundbesitzes - Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschischtlicher Beziehung. In: Siebmacher

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs