Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kémeri család címerével foglalkozik.


Őse a 14. században élt Kémeri György, a Borsa családból.

  • Irodalom:

Nagy Ivan, Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal.


  • Külső hivatkozások:

[1]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs