Címerhatározó/Königsberger címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Königsberger család címerével foglalkozik.


Besztercebányai polgárok címerei, 1500, Königsberger-címerekkel (8. és 12. szám)
Königsberger Mihály címere, 1500, Remete Szt. Antal és Pál templom, Zólyomszászfalu
A besztercebányai fürdő címere, 1761
A Remete Szt. Antal és Pál főoltár jobboldali táblaképének hátoldala, 1500, Zólyomszászfalu. A térdelő alak a templom legnagyobb 15. századi donátorát, Königsberger Mihályt ábrázolja.

Königsberger Mihály (†1505), bányavállalkozó Besztercebánya bírója (1489), a helyi egyház bőkezű támogatója volt. 1503. 2. 8-án kelt végrendelete is fennmaradt. Az egyik, félreértésen alapuló vélemény szerint Augsburgból vándorolt be, a másik nézet szerint, a nevéből következően, Újbányáról származott. Ipolyi ezt hangoztatva a Königsberg, Königsberger nevet és Königsberger Mihályt az 1480-as években Besztercebányán élt „de Monte Regis” családdal azonosítja. A származása azonban továbbra is bizonytalan.

A címere (létra balharántosan) megtalálható az általa anyagilag is támogatott műemlékeken, de korántsem mindegyiken. Ilyen Zólyomszászfalu (ma Besztercebánya városrésze) Remete Szt. Antal és Pál templomában, az oltár jobb oldalán látható nagy tárcsapajzs, benne vörös alapon négyfokú aranylétra, M K monogram. A besztercebányai Mária Mennybemenetele templomban 1494-1505 közötti bővítésének külső falán, egy fülkében, más besztercebányai polgárok címerével együtt az ő címere is látható, de a létra itt nem négy-, hanem ötfokú. A címere megtalálható a templom Remete Szt. Antal kápolnájában is, melyet Königsberger alapított. A tűzvészben leégett, majd általa 1504-ben újjáépített városi fürdő az 1605-ös Bocskai felkelésben, majd 1761-ben is leégett. A városi tanács ekkor új fürdőt létesített, melynek bejárata fölé elhelyezték Königsberger márványtáblára vésett létrás címerét is, M[ichael] B[eninga] monogrammal. A címer fölötti felirat: „LAVS DEO 1505“, alatta: „MICHÆL KVNGSPERGER FVDATO“. (Amire a halálát követően 250 év múlva került sor.)

Königsberger Mihály rokonsága, Georgievski, 2014, 62. Kék vonalak: házastársak, zöld: gyermekek, piros: testvérek (ha a zöld vonalakból nem egyértelmű), szaggatott piros: mostohatestvérek
  • Irodalom:

Jurkovich Emil: Michal Königsberger. In: NAGY, Imrich (szerk.): Príbehy z minulosti Banskej Bystrice. Výber z tvorby Emila Jurkovicha. Banská Bystrica 1997, s. 173. [Jurkovich 1906-os, Königsberger Mihály című cikkének szlovák fordítása]

Ipolyi Arnold: Geschichte der Stadt Neusohl. Wien, 1875. 40. és 1. jegyzet [1]

Ipolyi Arnold: Geschichte und Restauration der kirchlichen Kunstdenkmale in Neusohl. Budapest 1878. 9., 53., címer: 33. [2]

Milan Georgievski: Michal Königsberger. (Diplomamunka) Masarykova univerzita v Brně, 2014. [3]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs