Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Körmendi, Körmendy családok címerével foglalkozik.


Körmendi 1549 szerkesztés

 

Szentmártoni János és unokatestvére Körmendi Márton 1549. január 5., Bécs I. Ferdinánd nemesség és címer

R 64

Szent-Mártoni. I. Ferdinánd 1549-ben adta a nemesi és czimerlevelet Sancto Martino Jánosnak és Körmedi (Literátus) Mártonnak. Az előbbi Bakics Péter szolgálatban Szentmárton várnagya volt és vitézül harczolt. Szentmártoni Mihály 1692-ben szolgabiró volt Abaujban. Birtokos Zsadány. F. Csáj és Gönyü falvakban.

Czimere: Fehér mezőben, koronás, lombozott vörös hegy előtt egy férfinak fekvő törzse mögött álló férfi, kék ruhában, prémes, sastollas kucsmával; jobbjában görbe kardot tartva, mely egy bajuszos törökfejbe van szúrva; bal kezét csupőjén tartva. Sisakdísz a koronás hegy, de lomb nélkül. Takaró vörös-arany.[1]

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[2]Körmendi 1572 szerkesztés

 

MNL OL:

HU-MNL-OL-R 64, 2.-91.

Miksa, magyar király, Ebersdorf, 1572. 5. 3., magyar nemesség, címer Körmendy Benedek részére.

Címerleírás: Scutum videlicet militare albi coloris, habens in fundo planiciem viridei coloris, ex illaque enatam exiguae quantitatis quercinam arborem, cuius quidem scuti utrumque latus consitum est arboribus similiter quercinis, in quarum medio a dextris Turca in rubeo habitu, arcum adaptata sagitta distentum tenens, a sinistris vero miles Hungarus, caesio habitu, frameaque praecinctus lanceam adversus ipsum Turcam obversam habens, torvis sese invicem oculis intueri cernuntur. Scuto imminentem galeam militarem clausam, militari serto ornatam, ex quo Turca et Hungarus, habitu simul et armis instar prior um conspicui mutuo sese intueri visuntur. A summitate galeae laciniis seu lemniscis albi rubei et caesii colorum hincinde in utramque scuti ambagem defluentibus illudque decenter exornantibus. - Van címerfestmény - - - A címerfestményt egy külön lapra másolták. Az eredeti címereslevél a másolat készítésének idején Heves megye levéltárában volt.

Narratio: servitiis ... contra turcas christiani nominis hostes ... exhibuisse et impendisse ... dicitur.[3]

  • Irodalom:

Áldásy I. No. XCI.

  • Külső hivatkozások:Körmendy 1578 szerkesztés

 

"Czímer: a pajzs-udvart egy függöleges vonal két egyenlö részre osztja; a jobb oldal kék; a bal oldalt egy másik vonal keresztben vágja ketté, ennek felsö része ezüst, az alsó vörös. A kék udvarban három zöld halom, ezen álló hegyes farkú arany-oroszlán, jobb lábával kardmarkolatot, a ballal a közepén fogva dárdát (kardot) tart és balra fordul. Az ezüst mezöben két liliom, a vörösben pedig fehér. (A szöveg zavaros; nincs megnevezve, hogy milyen a fehér udvarba jövö két liliom s minek kellene a vörös udvarba jövö fehérnek lenni? Talán liliom?) A zárt sisak koronáján fél, különben a leírthoz hasonló oroszlán emelkedik föl. Foszladék: j. arany-kék, b. vörös-ezüst." (Balogh 1894. 265-66, 257.)

Címeres nemeslevél: "Zakál. (Körmendi). Adta: II. Rudolf, Pozsony, 1578. április 11. Kapta: Körmendi Zakál János, neje Sbardelat Anna és gyermekei: továbbá sógorai: Kermendy János, Markasiny Ferencz, Teötösy Tamás, Makó Ferencz és Burján István. Fölmutatta: körmendi Szakály Mihály, 1733. Kis-Unyom, és -- István, 1733. Felsö-Paty" (Balogh 1894. 265-66, 257.)

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[4]noszlopi Körmendy szerkesztés

 
Noszlopi Körmendy címer, 1670. Köpeczi Sebestyén József grafikája, 1931


  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

Körmendy Zsolt: Címer kedvelők köre. Facebook, 2022. 1. 19. [5]

Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs