Címerhatározó/Kalonday címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Kalonday család címerével foglalkozik.


Kalonday György sírköve, 1510-1515 körül

A Kalondai/Kalandai család a göncruszkai gróf Kornis család őse. Kalandai-Cornelius-Kornis kb. 1400-as évek elején élt. A Kalondaiak leszármazottainak tartják a Kornisokat. (Orgona 16.)

  • Irodalom:

Balog Jolán: Kolozsvári kőfaragó műhelyek XVI. század Bp. 1985.

T. Orgona Angelika: Unikornisok Tündérországban. Bp., 2014. 16.

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs