Címerhatározó/Kandó címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Kandó család címerével foglalkozik.


egerfarmosi és sztregovai KandóSzerkesztés

Nagy Iván:

"A XVII. században Nógrád megyében élt Kandó János, ki 1652-ben nemessége kimutatására szorittatván, Bocskai Istvántól nyert nemesi levelet mutatott elő, azonban az magyarországban érvénytelen lévén, a következő törvényszékig uj bizonyitékok eléadására utaltatott, és egyszersmind végeztetett, hogy addig, mint táblabiró semmi törvényes ügyekbe ne avatkozzék. 1654-ben ezután megmutatván – mint a jegyzőkönyv szól – Kandó János, hogy ő nem a bogáchi, hanem a farmosi Kandó családból származott, ennélfogva nemesnek elismertetett".

A családból származoitt egerfarmosi és sztregovai Kandó Kálmán (1869-1931) magyar mérnök, a nagyfeszültségű háromfázisú, ipari frekvenciájú váltakozóáramú vontatás első alkalmazója mozdonyoknál, a fázisváltó kidolgozója, a vasútvillamosítás úttörője, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. A család címere Kandó Kálmán síremlékén látható.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

Tarr Imre: Címer kedvelők köre. Facebook, 2022. 1. 19. [1]

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs