Címerhatározó/Kaplai címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kaplai család címerével foglalkozik.


Kaplai Péter fia Demeter bíboros, esztergomi érsek címere, 1380

1. (4, 4) Demetrius… cardinalis et gubernator ecclesie Strigoniensis – her Demetrius cardinal und erzbischof zu Gran
[Kaplai Péter fia Demeter bíboros, esztergomi érsek]
A szalagokon: 1 – üres, 2 – cardinalis. Mandorla alakú, természetes színű viasz pecsétfészekben (100×58, 100×59 mm) mandorla alakú, vörös viaszpecsét (96×55 mm). Mezejében fiálékkal és mérműves baldachinokkal gazdagon tagolt, fülkés építmény. A középső részen keresztelési jelenet (Szent Szilveszter pápa és Nagy Konstantin császár, illetve Szent Adalbert érsek és Szent István király?), kétoldalt Szent Péter kulcsot és Szent Pál kardot tartó, álló alakjai. Felül térdeplő angyalok között Gyermekét tartó, trónoló Madonna. Legalul Demeter bíboros jobbra forduló, térdeplő alakja, bíborosi köpenyben és kalappal. Mellette kétoldalt egy-egy álló háromszögpajzs, egyforma ábrával: jobbra forduló, térdeplő angyalok, kezükben rosszul kivehető tárgyat (bíborosi kalap?) tartanak. Maiusculás körirat: S . DEMETRII . TT . SCORVM . QVATVOR . CORONATOR9 . PRESBRI . CARDINAL’ – Sigillum Demetrii tituli Sanctorum Quatuor Coronatorum presbiteri cardinalis.
Közölve (más okleveleken függő lenyomatok alapján): Művészet I. Lajos király korában 1342–1382. Szerk. Marosi Ernő–Tóth Melinda–Varga Lívia. Kiállítási katalógus. Székesfehérvár, MTA MKCs, 1982. 337. (195–196. kat. sz., Marosi Ernő); Főpapi pecsétek 1984. i. m. 52–53. (59. sz., Takács Imre); Magyarországi művészet 1300–1470 körül. Szerk. Marosi Ernő. Budapest, Akadémiai, 1987. I. 136, 500. (Marosi Ernő).

  • Irodalom:

Engel Pál – Lővei Pál: A magyar királyi és az osztrák hercegi család 1380. évi házassági szerződésének két sokpecsétes oklevele. Ars Hungarica 41. 2015/2. 117-133.

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs