Címerhatározó/Kereskényi címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kereskényi, Köröskényi család címerével foglalkozik.


alsó- és felsőkereskényi KereskényiSzerkesztés

 
kereskényi Kereskényi
 
felsőköröskényi Köröskényi
 
varsányi és nagykereskényi Kereskényi halotti címer, 1618

Nagy Iván:

Kereskényi család. (Kereskényi)
Kis- és Nagy-Kereskény helység van Hont vármegyében, Alsó- és Felső-Köröskény pedig Nyitra megyében fekszik. Ugy látszik, mind két helység egy törzsü családnak köszöni lételét, a család nevét is a leggyakrabban felváltva Kereskényi és Köröskényi-nek is olvassuk...

Czimerük (pecsét nyomán leirva), a paizs kék udvarában hátulsó lában álló oroszlán, hármas kinyilt rózsát tartva. A paizsfölötti sisak koronáján férfi kar könyököl kivont kardot tartva. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.

Siebmacher - Magyarország:

Kereskényi v. Kereskény
Wappen: In B. ein g. Löwe, in d. erhobenen Rechten drei Rosen haltend. – Kleinod: Gebogener Arm, in d. Faust einen Krummsäbel haltend. – Decken: bg. – rs.

Gleichnamige Geschlechter, auch „Köröskényi” geschrieben, kamen (bezw. kommen annoch) in d. Ctten v. Neutra, Honth, Ungh ec vor.

(Vgl. N. J. VI. 215–217).

Köröskényi, I.
Wappen: In B. ein aufspringendes Einhorn. – Kleinod: Geharnischter gebogener Arm, in d. Faust einen Krummsäbel mit g. Parirstange haltend. – Decken: bg. – rs.

(Siegel d. d. 1837 mit Initialen des Johann v. Köröskényi, Geschworner des Zempliner Ctts. – Arch. Pálóczi Horváth. – Anderes Siegel mit Initialen. – Arch. Csoma).

Köröskényi, II. v. Köröskény
Wappen: In B. auf gekröntem gr. Dreiberge ein geharnischter, gebogener, v. links oben v. einem geflitschten Pfeile durchbohrter Arm, in d. Faust einen Krummsäbel mit g. Parirstange haltend. – Kleinod: Der Arm. – Decken: bg. – rg.

Aus d. Neutraer Ctte stammend, in d. Rákóczyschen Unruhen, im XVII. Jh., nach Ungvár eingewandert.

(Seigel u. Familienbericht.)

Siebmacher - Horvátország:

Köröskényi de Felsö Köröskény.
Wappen: In R. ein s. Einhorn.

Kleinod: Gepanzerter wachs. Arm pfahlweise, einen Krummsäbel haltend. Decken: rs.

(Ahnenprobe des Grafen Alexander Patachich von circa 1735 in der Agramer Universitätsbibliothek.)

Diese aus Felsö-Köröskény im Neutraer Comitat stammende alte Familie lebt jetzt im Agramer Comitate.

Diese Familie bietet ein interessantes Beispiel dafür, wie früher die königl. Kanzlein oft leichtsinnig vorgegangen sind und unter königlicher Autorität falsche Daten verbreitet haben. Die Familie besitzt nämlich eine von der Königin Maria Theresia bestätigte Genealogie, die von Anfang bis zum Ende vollständig falsch ist. Es werden hier z. B. die berühmten Mitglieder der Familie Kerecsényi de Kányafölde unter den Köröskényis aufgeführt etc. Alle Wappen dieser Genealogie sich falsch.

(Vergl. Artikel „Köröskényi” in Siebmacher, Ungar. Adel S. 340 Taf. 257.)

Kempelen:

Kreskényi (kereskényi).
Zemplénmegyei család; elszármazott Abaujmegyébe is. A család 1765. decz. 11. Zemplénmegyéből legf. helyen is igazolja nemességét. (LR. XLVII/351.) – Vö. NI. VI/215– 7., 546.; Csoma 324.

Kereskényi-családbeliek.
Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Barsmegyében Zsófia, Pozsonymegyében György, Ungmegyében László, György, András, János, Zemplénmegyében Sámuel igazolják nemességüket. – Vö. Siebm. 302.; Gorzó 61.; Kősz. 174.

Köröskényi (köröskényi)
Czímerét l. Siebm. 340., horv. 96.

Köröskényi
Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Szatmármegyében János igazolja nemességét.

Köröskényi
Bácsmegyében kihirdetett család. (Dudás 94.)

Köröskényi
Czímerpecsét Nógrádmegye levéltárában. (Simon 49.)

Köröskényi
Czímerpecsét Pestmegye levéltárában. (Kősz. 196.)

Köröskényi (alias Lapos)
Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Nyitramegyében János, József fordulnak elő az igazolt nemesek között.

Köröskényi
Czímerpecsétjét l. Siebm. 340.

K. D.:

Első kimutatható őse Tiborc comes, aki feleségével két jobbágyasszonyukat szabadítja fel végrendeletében 1289-ben. Fia, Petur királyi alpohárnokmester volt 1321-ben. Unokája, Domonkos 1399-ben új királyi adományt kapott ősi birtokaira. ...

Kereskényi Miklós (1709-1789) huszár-alezredes, Károly Sándor lotaringiai herceg kamarása és szárnysegédje, francia vikomt-i címet nyert.[1]

(Tőle származhat az 1779-es francia nyelvű Kereskényi-krónika. Ebben a nemességigazoláshoz szükséges családfa található, az egyes személyek címerével. A kihalt ágakat lefelé fordított koronával jelölték. Ennek címlapján a címer vörös alapon zöld téren ágaskodó ezüst egyszarvú, a sisakdísz kardot tartó páncélos kar, a sisaktakaró vörös-ezüst.)

  • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal: VI. kötet [Kabarcz - Kúthy]. Pest: Ráth Mór. 1860. 215. o.[2]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[3][4][5]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Kroatien und Slavonien.[6]

Szluha Márton: Nyitra vármegye nemes családjai. I. köt. Budapest, 2003, ISBN 9639204188

Királyi Könyvek, CD ROM, Arcanum, Budapest

Magyar Országos Levéltár

Daróczy-féle genealógiai gyűjtemény

Borovszky:Magyarország vármegyéi és városai

Kempelen Béla: Magyar nemes családok 5. kötet[7][8] 6. kötet[9][10][11][12][13][14][15]

Louis Prosper Gachard: Documents politiques et diplomatiques sur la révolution belge


  • Külső hivatkozások:

[16]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs