Címerhatározó/Kistapolcsányi címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Kistapolcsányi család címerével foglalkozik.


HAICZL KÁLMÁN, A Kistapolcsányiak, 1934.jpg


  • Irodalom:

HAICZL KÁLMÁN: A Kistapolcsányiak. Bp., 1934.

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs