Címerhatározó/Klebercz címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Klebercz, Klebersz család címerével foglalkozik.


Klebercz címer 1650.png
Klebersz címer, 1633.jpg
Klebercz címer 1633.png
Klebercz címer, 1633.jpg
Klebercz címerigazolás, 1633.jpg


Siebmacher-kiegészítés:

Klebersz.

Wappen: In B. ein v. einer aufgehenden g. Sonne und v. einem sechsstraligen g. Sterne überhöhter, im Sumpfe scheinbar schreitender n. Elefant. – Kleinod: Flugb. Kranich, im Schnabel eine Schlange haltend. – Decken: bg. – rs.

Adels- u. Wappenbrief v. König Ferdinand II., d. d. Wien, 21. Juni 1633 (kundg.: Szempcz Pressburger Ctt, 1638) für die Gebrüder: Peter, Paul u. Johann Klebersz.

Gegenwärtig in Réthe domicilirendes Adelsgeschlecht des Pressburger Ctts, im vorigen Jahrhunderte, eine Zeit lang auch „Kelepcsics” geschrieben.

(Orig., Fam. Arch. Prikkel. Leg. C. Ctt. A. Pressburg A. XIII. 30., A. XIII. 308., A. XIII. 756).

Pongrácz:

1650 Klebercs Petrus - Szempc (Szenc)

A Klebercz (Klepercz, Kelepcsics) család III. Ferdinándtül kapott címert különös címerrel. A második családnév, a Kelepcsics használata alapján arra következtethetünk, hogy a család Dél-Magyarországról származik. Péter az 1648-as Pozsonyi megyei összeírásban már Szencen szerepel. Az 1633. június 21-én, Bécsben kiadott armális címzettjei: Péter, mint főcímzett, valamint testvérei, Pál és János. Kihirdetésére Pozsony vármegye szenci nemesi közgyűlésén került sor. Péter Eszterházy László szenci uradalmában volt gazdasági hivatalnok. Bellussy Katalint vette feleségül. 1677-ben már mindketten néhaiként szerepelnek. Lányuk, Mária, Fodor Györgyhöz ment feleségül. Az említett Péter a szenci és rétei ág alapítója, testvére János és unokái, György és Mihály Nyitra vármegyébe költöztek. 1780-ban helyteratótanácsi vizsgálat folyt a szenci Klebercz György nemesi származása tárgyában. A család a mai napig fennáll, képviselői Pozsonyban, Szencen és Nyitrán élnek.

A család címerét az armális Pozsony vármegye levéltári fondjában található hiteles másolat alapján ismerjük. A pajzs kék mezejében jobbra fordult, természetes színű elefánt áll, felemelt ormányából vizet fecskendez. Fölötte, a jobb felső pajzsszegletben aranynap, a balban ezüstcsillag. Sisakdísze koronában álló, széttárt szárnyú fehér daru. A takarók színe kék-arany és vörös-ezüst. Az összeírásban szereplő Péter 1650-ben kelt pecsétjén csupán pajzs látható, amelynek mezeje szinte teljesen azonos tartalmú az armálison szereplő címerével, az elefánt azonban nem fecskendezi a vizet, hanem a földre ereszti ormányát. Csergheő (Siebm.) másfajta sisakdíszt mutatott be, amely szerint a darunak kígyó van a csőrében.

  • Irodalom:

Siebmacher Der Adel von Ungarn (Supplementband.) [1]

Denis Pongrácz - Radoslav Ragač - Strešňák Gábor - Tomáš Tandlich - Frederik Federmayer: Pozsony vármegye nemes családjai. Somorja, 2008. 193.

  • Külső hivatkozások:

[2]

[3]

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs