Címerhatározó/Klinovszky címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Klinovszky, Klenowszkych család címerével foglalkozik.


Klinovszky és Lokcsánszky címer 1676, Medzihradsky Adolfnak (1835-1919) az árvai nemesi családok címereit ábrázoló 1910-11-es címerrajzaiból

" KLINOTZKY MÁRIA, nemes. Született 1819 körül. Meghalt Moholon 1832. augusztus 27-én, élt: 13 évet. Apja: Benjámin, anyja: Zartsák Anna moholi lakos. Baranyi István anyaági rokona. EHaAK Mohol: 49/1832 folyószám.

Klinovszky család. I. Lipót király 1676-ban nemeslevelet adományoz a családnak. Kihirdetve ugyanabban az évben, Árva megyében. Az 1754–55. évi országos nemesi összeíráskor Bács-Bodrog megyében József van felvéve a nemesek névsorába. 1771-ben Klinovszky Márton, József és István 1753 évi Árva megyei bizonyítvánnyal igazolták nemességüket Nemesmiliticsen. Klinovszky Mátyást 1793-ban Nemesmiliticsen nemesnek ismerik el. Klinovszky József 1798-ban kapott nemességet, 1800-ban Klinovszky Józsefet, Antalt és Jánost királyi határozat alapján nemesnek ismerték el. A család 1803-ban Nemesmiliticsen adományt nyert. E családból az 1841 évi nemesi összeírás szerint Klinovszky Antal, Mihály és Mátyás Bajmokon, József, Dániel és ifj. József Szabadkán lakott.

Címer: 1683-ban a Bécsből hazafelé vonuló Sobiesky lengyel-litván hadseregének visszavonulásakor nagy károk érték Árva megyét, ekkor a lokcsai templomban a Lokcsánszky és Klinovszky címeres nemeslevelek is tűz martalékává lettek. Címerrajzot és leírást nem találtam, a szerző megjegyzése.

Baranyi István nyugalmazott anyakönyvvezető, Mohol"

++++

Armális: I. Lipót, Lokcsánszky György, János és István, valamint Klenowszkych János részére. Az armálist megerősítette Árva megye 1722.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs