Címerhatározó/Knöpfler címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Knöpfler család címerével foglalkozik.


Knöpfler címer, 1868.jpg

Közp. Antikv.:

(Habsburg) I. Ferenc József (1830-1916) osztrák császár és magyar király sajátkezű aláírásával ellátott, latin nyelvű címereslevél.

Az uralkodó részben apjuk, részben saját érdemeik elismeréséül nemességet és a zarándi előnevet adományozza Knöpfler Vilmosnak és testvérének, Károlynak. Knöpfler Vilmos (1812-1885) erdélyi orvos a szabadságharc idején tábori orvosként működött. Később Székelyföld, majd Marosvásárhely kórházának főorvosa lett. 1875-től a város országgyűlési képviselője is volt. Testvére a kolozsvári bányaigazgatóság számtisztje volt.

4 pergamenlevél. A király mellett gróf Festetics György király személye körüli miniszter is kézjegyével látta el az iratot. Zsinóron függő, réztokba helyezett viaszpecséttel. Kelt: Neuberg, 1868. IX. 21.

A dokumentum végére kötött papírlevélen a minisztérium igazgatójának, Henisch Antalnak a királyi könyvekbe való beiktatásról, valamint Szentiványi Kálmán, marosszéki főjegyzőnek a marosvásárhelyi kihirdetésről szóló, saját kezűleg aláírt ellenjegyzésével. Zsinórral átfűzött bőrkötésben, bársonnyal bélelt, két kapoccsal záródó, bőrborítású dobozban. A két megkötő selyemszalag maradványaival, a dobozon kis kopásokkal.

  • Irodalom:

Központi Antikvárium, 145. árverés (2017. 12. 1.) - 112. tétel [1]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs