Címerhatározó/Korontari címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Korontari család címerével foglalkozik.


Korontari Jánosnak, általa feleségének Kamonyai (Kamonniai) Ilonának, gyermekeiknek Istvánnak, Péternek, Klárának, valamint testvérének Annának III. Ferdinánd 1638. március 26-án Pozsonyban nemességet és címert adományozott, melyet 1638. május 15-én Zemplénben hirdette ki Zemplén vármegye közgyűlése.* [* MUO 148. Régi jelzet: Bihar megyei törzsanyag sz. n.]

A címereslevelet* [* 610x657/127/– mm.] III. Ferdinánd király és Lossy Imre esztergomi érsek hitelesítette. Függőpecsétje mára elveszett.

Az oklevélben a címerkép helye üresen maradt, az oklevél leírása szerint: „Álló katonai pajzs, vörös színű, alját zöldellő térség foglalja el, ezen egész[alakos] farkas természetes színében ábrázolva, széttárt hátsó lábain egyenesen állva, farka a háta fölött magasba emelve, szája nyitva, mellső lábait, balját támadásra felemeli, jobbjában pedig sújtásra magasba emelt katonai buzogányt erősen tartva, a pajzs jobb oldala felé fordulva látható. A pajzsra rostélyos vagy nyílt katonai sisak támaszkodik királyi koronával, emberi kar sötétkék színű ingbe öltözve, ujjaival kivont kardját … [tartva] szépen díszíti. A sisak tetejéről vagy csúcsáról takarók vagy foszlányok, innen sárga és sötétkék, onnan pedig vörös és fehér, a pajzs széleit mindenütt körülfolyják és a pajzsot illően díszítik.”* [* „Scutum videlicet militare erectum rubri coloris, fundum eius viridi campo occupante, in quo integer lupus naturali colore effigiatus, distentis posterioribus pedibus erecte stare, cauda ad tergum sursum elevata, ore patulo, anterioribus pedibus, sinistro ad rapiendum protenso, dextro vero clavam militarem ad ictum elevatam fortiter intertenere ad dextrumque scuti latus conversus esse visitur. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam regio diademate brachium humanum caerulei coloris tunica indutum intra volam evaginatum gladium … proferente ornatam. A summitate vero, sive cono galeae, laciniis seu lemniscis hinc flavis et caeruleis, illinc autem rubris et candidis, in scuti extremitates, sese passim diffundentibus, illudque decenter exornantibus…”]

A címerszerző leszármazóiról, valamint az armális levéltárba kerüléséről nem ismerünk forrásokat, a fontosabb családtörténeti irodalom sem tájékoztat.[1]

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 79-80. (PhD értekezés) [2]


  • Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs