Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Krajczár család címerével foglalkozik.


1624 február 8-án Bécsben II. Ferdinánd király címeres nemeslevelet ad Krajczár Istvánnak feleségének Kovács Ilonának és Mihály és Gergely testvéreinek, melyet Sopron vármegye, majd megyénk hirdet ki (megyei lt). Az 1696 évi Vas megyei összeíráskor Borgátán István szerepel. Megyénk 1726 és 1733 évi összeírásában igazolják Borgátán István, Pál és fia ifjabb István nemességét az armális és Sopron vármegye 1725 évi bizonyítványa alapján, mely szerint István és Pál az onnan megyénkbe költözött Balázs fiai, melyet a bizottság 1756 Július 9-én 267. sorszámon jóváhagy. Az 1754/55 évi országos nemesi összeíráskor megyénkben Dukán adózó Péter, Veszprémben József özvegye, Zalában Zsigmond szerepel.

Címer (1624): Kékben zöld földön jobbra ágaskodó arany oroszlán jobbjában görbe kardot tart. Sisakdísz: növekvő pajzsalak. Takarók: vörös-ezüst, fekete-arany. English: The coat of arms of the Krajczár family (1624)

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs