Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Krizsán család címerével foglalkozik.


Kempelen:

Krizsán Krizsán.
Czímeres levele kelt 1666. máj. 8. (OL. 1565/1906.) Krizsán. — Nagy Iván szerint (W469.) trencsénmegvei család. Krizsán. — Czímerpecsét Nógrádmegye levéltárában ( Simon 50.) Krizsán. — Czímert 1.

Siebmacher pótkötet 83.:

Wappen: Flugbereiter Vogel auf einem Dreiberge im Schnabel einen Blätterzweig, in d. erhobenen Rechten einen Blätterkranz haltend. – Kleinod: Die Schildfigur. Trentschiner Adelsgeschlecht, bereits 1666, 1690 in Adamócz wohnhaft, und noch 1759 mit Michael Krissány, Jurassor des Pressburger Ctts, urk. auftretend. (Siegel mit Init. des vorstehenden Michael).
Fordítás: Címerkép leírás: Hármas dombon álló, repülésre kész madár négylevelű ágat tart csőrében, felemelt jobb lábával levélkoszorút tartva. – Pajzs: reneszánsz pajzs alak. Adományos: Trencséni nemesi család, 1666-ban kap nemesi oklevelet Habsburg I.Lipót magyar királytól. A család 1690-ben már Adamóczon élt, 1759-ben pedig még Krissány Mihály, a Pozsony városának esküdtjeként (esküdt, jogrendünk szerint a szolgabírónak bírótársa) szerepel. (Pecsétjéről fennmaradt címerábrázolást közöljük fentebb).

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok 6. kötet, Khár-Lyukáts (1913)

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs