Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Lavotta család címerével foglalkozik.


izsépfalvi Lavotta szerkesztés

 
Lavotta címer, Medzihradsky Adolfnak (1835-1919) az árvai nemesi családok címereit ábrázoló 1910-11-es címerrajzaiból

Liptói család, alapítója bizonyos Kevel lovag. Fia, I. Benedek Kevelháza és Izsépfalu birtokosa. Kevelházy György, comes urbanus et familiaris servitor Domine Regine 1456-ban V. Lászlótól birtokadományban részesült. Ő volt az első Lavotta.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs