Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Lyukó címerével foglalkozik.


Az egykori Szerémségben, a mai Vajdaságban található település. Ma India kisváros része.

A lyukói futbal klub címere


  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[1]Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs