Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Markó család címerével foglalkozik.


Közp. Antikv.:

(Habsburg) IV. Károly (1887-1922) magyar király saját kezű aláírásával ellátott, magyar nyelvű címereslevél.

Az uralkodó Markó Gusztáv Antalt nemesi rangra emeli, és a rozsnyói előnevet adományozza neki. A műszaki főtanácsos nemesek közé sorolásáról még I. Ferenc József határozott 1916. X. 8-án. A tény, hogy IV. Károly rövid uralkodási ideje, illetve a háborús idők miatt kevés címereslevelet adott ki, darabunkat rendkívül becses dokumentummá emeli. Ismereteink szerint hasonló okirat hazai kereskedelemi forgalomban még soha nem bukkant fel.

4 pergamenlevél. Az okiratot az uralkodó mellett gróf Zichy Aladár, a király személye körüli miniszter is kézjegyével látta el. Kelt: Bécs, 1917. VIII. 21. Hozzá: Az oklevél szövegének nyomtatott kiadása Budapest, (1917.) Heisler és Kozol. (3)p. Bordó bársony kötésben. A Szent Koronával díszített fémtokban elhelyezett, zsinóron függő viaszpecséttel.

  • Irodalom:

Központi Antikvárium, 150. árverés (2019. 6. 7.) - 114. tétel [1]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs