Címerhatározó/Mednyánszky címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Mednyánszky család címerével foglalkozik.


medgyesi Mednyánszky szerkesztés

 
Mednyánszky Ferenc címere a pozsonyi ferences konvent protocollumából, 1710-1763


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs