Címerhatározó/Nádasdi-címer

(Címerhatározó/Nádasdi címer szócikkből átirányítva)
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Nádasdi, Nádasdy családok címerével foglalkozik.


A Nádasd nemzetségből származó család.

 
 
 
A Nádasdyak XVIII. századi címere
 
 
Nádasdy Tamás és a felesége Kanizsay Orsolya címere Sylvester János Új testamentum fordításának, az első nyomtatott magyar nyelvű könyvnek az utolsó lapján, 1541

 

Az Elöljáró Gál család 1415. március 10-én Konstanzban Zsigmondtól kapott címert Nádasdi Andrással együtt.

Megjegyzés: a címer a szövegben nincs leírva DL 94.142

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[1]


Gróf Nádasdi és fogarasföldi Nádasdy

szerkesztés

 

„Az ország három részre szakadását követő évtizedektől jelentős szerepet töltött be a törzsökös magyar család, amely valószínűleg a Nádasd nemzetségből ered. Feltehetően már a honfoglalás korszakában a Dunántúl egy részét birtokadományként nyerte. Az országos főméltóságok mellett (nádor, országbíró) a család katonai és politikai sikereket elért tagja gróf Nádasdy Ferenc tábornagy 1747–1779 között Fejér vármegye főispánja. Fia, az ifjabb Ferenc – apját követve – 1802-ig töltötte be a tisztséget. A család címere kerektalpú címerpajzs kék mezejében két szál természetes náddal körbevett, vízből felszállni készülő, aranykoronás vadkacsa. A pajzsfőn kilencgyöngyös grófi arany rangkoronán zárt sisakdísz, rajta háromágú nyitott aranykorona, amelyből a címerben leírt vadkacsa emelkedik. A címertakarók ezüst és kék színűek. A család jelmondata: SIE DEUS POR NOBIS QUIS CONTRA NOS (Ha Isten velünk, ki ellenünk).” (Fejér m. lev.)

  • Külső hivatkozások:

[2]

Nádasdy-Choron

szerkesztés

 

1558-ban Nádasdy Tamás a királytól kapott új adománylevél alapján öccsének, Kristófnak engedte át az egervári várat és a hozzá tartozó uradalmat. Nádasdy Kristóf 1563. augusztus 15-én kötött házasságot Choron (Csóron) Margittal, Choron János kapitány leányával. A Choronok igen tehetős família volt, birtokaik voltak Veszprém, Zala és Vas vármegyében. Margit örökölte a jelentékeny családi vagyon felét, de az egész birtokon osztatlanul gazdálkodtak.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[3]


Nádasy 1825

szerkesztés

 

Nádasy Mihály 1825. október 16., Graz Ignaz Maria v. Attems gr. Hauptmann v. Steyermark magyar rangjának és címerének elismerése

P 507 Nádasy cs. lt. D 25

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[4]


Rövidítések
A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs